Vocabulary for summer meetups

June 5th:
[speaking:] Dw i'n siared Cymraeg.
Ti'n siared Cymraeg.
Wyt ti'n siared Cymraeg?
Ydw, dw i'n siared Cymraeg.
Nag ydw, dw i ddim yn siared Cymraeg.
---
[Weather:] Mae hi'n braf (wyntog, bwrw glaw, heulog) heddiw (prynawn'ma).
Ydy hi'n braf...?
Ydy, mae hi'n...
Nag ydy, dydy hi ddim yn...
---
[Pets:] Mae cath (ci/cwningen) gyda fi.
Oes cath (ci/cwningen) gyda ti?
Oes, mae cath...
Nag oes, does dim cath...
------
[Other verbs:] Dw i'n licio...
Dw i'n dysgu...


June 12th:
[Wanting:] Dw i isio... / Ti isio... / Wyt ti isio...? / Ydw, dw i isio... / Nag ydw, dw i ddim isio...
[Things to want:] bwyd, diod, coffi, te, dwr, gwin, cwrw, sioclet...
[Asking:] Ga i...? Wrth cwrs / croeso / diolch
[More weather words:] poeth, oer, cymylog, eitha...
[Days of week:] Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercer, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Sul
[Months:] Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffenaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
[Countries:] Yr Alban, Lloergr, Iwerddon, Cymru, Yr Almaen, Ffrainc
[Other:] Dyna drueni! ("That's a pity!")

June 19th:
[going / intention:] mynd (=to go) mynd i...
[going places:] Dw i'n / Ti'n / Wyt ti'n...? / Mae hi'n... mynd i...Gymru, etc.(places)
[going on a day:] Dw i'n mynd i'r dre... Dydd Llun, etc.
[intention:] Dw i'n mynd i siared / ddysgu Cymraeg...

[future weather:] Mae hi'n mynd i / Ydy hi'n mynd i?... fwrw glaw / fod yn oer, etc.
[wanting:] Beth wyt ti isio? Dw i isio... coffi, te...
[possession:] Mae ... gyda fi / Oes ... gyda ti?  Oes, mae... / Nag oes, does ddim... gyda fi.
[other words:] gwr, gwraig

June 26th:
[colors:] Pa lliw ydy hon? coch, gwyn, gwyrdd, glas, du, melyn, oren, porffor, llwyd
[other adjectives:] bach / mawr, hên / ifanc
[more weather:] Sut mae'r tywyll? stormus, storm mellt a tharanau, sych, yn drwm, bwrw eira, tân
[time:] wythnos, eleni, llynedd, ddoe, heddiw, yfory
[going:] Ble wyt ti'n mynd...? Dw i'n mynd i... [+ place]
[intention:] Beth wyt ti'n mynd i wneud yfory? Dw i'n mynd i... [+verb]
[home:] mynd adref [go home(ward)], aros gartref [stay at home], cartref [home=noun]
[quantities:] popeth [all, everything], pawb [everyone], y rhan fwyaf [most], rhai [some], tipyn bach [a little bit], dim byd [nothing]
Dw i / Ti ddim yn gwybod dim byd.
[hope(ing):] Gobeithio fod hi'n (+bwrw glaw, yn boeth, etc.)...
[other:] ffa, tyfu, darllen, swyddfa, i'r gwaith, gweithio

July 3rd:
[past tense:] Nes i / nest ti -> do / naddo
Nest ti brynu'r bara ddoe? Do, nes i brynu... / Naddo, nes i ddim prynu...
Wyt ti'n mynd i brynu'r bara yfory? Ydw, dw i'n mynd... / Nag ydw, dw i ddim yn mydn...
[verbs:] siopa, prynu, gweld, gwneud, yfed, bwyta, cysgu, dysgu, siared, dweud, licio
[days:] ddoe / heddiw / yfory
[food:] cig, cig moch, llysiau, llaeth, caws, bara, menyn, afalau, wyau, ffa (wedi) pobi
pobi [to bake] -> wedi pobi -> pobty -> pobty ping
roedd / oedd? / doedd ddim
Oedd hi'n bwrw glaw ddoe? Oedd, roedd hi'n... / Nag oedd, doedd hi ddim yn...
Paid / peidiwch â phoeni!

 July 10th:
Beth wyt ti isio? Wyt ti iso...? Ydw, dw i isio... / Nag ydw, dw i ddim isio...
Mae'n rhaid i mi / ti...
Nest ti... ddoe? Do, nes i... ddoe. Naddo, nes i ddim... ddoe.
[more food:] cig eidion, hufen iâ siocled, bara gwenith, brechdan, cawl, caws gafr

July 17th:
[present / future necessity:] mae'n / bydd rhaid i mi / ti...  / mae / bydd gen i angen
[when:] heddiw / ddoe / yfory / neithiwr / heno / Nos Lun, Nos Fawrth, Nos Fercher, Nos Iau, Nos Wener, Nos Sadwrn, Nos Sul
[weather:] tywyll, yn rhy boeth, bwrw cesair, awel
[future tense:] bydda i / byddi di / fydd e/o - fydda i? fyddi di? / fydd e? - bydda / na fydda
[time:] ar ôl / nes ymlaen / dim eto
[food:] uwd (porridge), cyw iar, wy / wyau hwyaden
[irregular past tense:] gwneud -> nes i -> nest ti -> nest ti?
cael -> ces i -> cest ti -> gest ti?
Beth gest ti i ginio / frecwast? Ces i uwd a sudd oren i frecwast heddiw.
Beth gest ti neithiwr i yfed yn y tafarn? Ges i gwrw.
[misc.:] Dw i ddim yn cofio. / trydan (electricity), mynyddoedd (mountains)
[directions:] cyfaeiriadau: gogledd, dwyrain, de, gorllewin; i'r gogledd... (all directions are masc.)
[right / left:] de, chwith; i'r dde, i'r chwith
[turn:] troi -> trowch i'r dde... (turn right...)

July 31st:
[music:] cyngerdd, cerdd, cerddoriaeth 
[misc.:] prysur, yn brysur, llwyn(i), torri,cneuen Ffrengigf (cnau Ffrengig) [walnut]
[directions:] gogledd, de, dwyrain, gorllewin, de-ddwyrain
Pa fford ydy...?
[parts of body:] corff (cyrff); pen(nau), gwallt, blewyn (blew), clust(iau), trwyn (trwynau), llygad (llygaid),bawd (bodiau), ceg(au), tafod(au), dant (dannedd), ysgwydd(au), wyneb(au); braich (breichiau), llaw (dwylo), bys (bysedd), coes(au), troed (traed), deudroed [two feet],  penelin(-oedd) [elbow], pen-glin (pengliniau (pronounced ng-g), pennau-gliniau), pen ôl (penolau), cefn(au), bron(nau), bol (bolliau)
[parts of animals:] pawen(nau) / palf(au), crafanc (crafangau) [claw of bird, etc.] / ewinedd (claw of cat, etc.], cynffon(nau)
[cows / cattle:] buwch (buchod) [cow], gwartheg / da [cattle]
[medical:] meddyg(on), deintydd(ion)

August 7th:
 Beth nest di weld/wneud dros y penwythnos?
[weather:] Uffern, diwledig, yn ddiwleedgi boeth
[misc.:] pabell (pebyll), yn barod, naen nhw'n iawn, fel arfer, arian / press, taflu, meddrus, isio bwyd
[nasal mutation w/ "my":] tad -> fy nhad, chwaer -> fy nghwaer, gardd -> fy ngardd
 [more misc.:] lawer ohonyn nhw, gwisgo, Cŵn yr  Ynysoedd Prydeinig, (blaidd + ci) = bleiddgi (wolfhound), ci defaid (sheepdog)
Beth wyt ti isio yfed / bwyta?
{more misc.) bron â, niwlog, gwaed


No comments: